Modet genom tiderna


www.stylepit.no hittar du ett prisvärt utbud av de plagg som är trendiga just nu, blandat med en del tidlösa klassiker. Men vad är egentligen mode? Och hur har det sett ut genom mänsklighetens historia? Så här sa den franska författaren Anatole France:

Om jag finge välja bland den brokiga massa böcker som kommer ut hundra år efter min död, vet ni vilken jag skulle ta?…Nej, jag skulle inte ta en roman i detta framtida bibliotek och inte heller någon historisk bok, ty i den mån den innehåller något av intresse är den också en roman.
Min vän, jag skulle helt simpelt välja en modejournal för att se hur kvinnorna klär sig ett sekel efter min bortgång. Och dessa klädtrasor skulle säga mig mer om framtidens människor än alla filosofer, författare, predikanter och vetenskapsmän.

Det han menar är att modehistorien både spelar kultur och historia, och hur människorna levde. Det är alltså inte enbart en yta eller ett klädesplagg, utan en entitet med associationer, konnotationer och intrinsikala värden. Det betyder att kläderna har en innebörd och att de betecknar något mer än bara tyg, och också mer än ren kulturhistoria. Kläderna säger också något om de värderingar som existerar utanför salongerna och catwalksen. De agerar markörer för kön och social status, och ibland också yrkestillhörighet eller religiös tillhörighet. Barnkläder är också en tydlig markör för rådande samhällsnormer: under vissa perioder har riktigt små barn burit samma typ av kläder, oavsett könstillhörighet, som någon typ av kolt eller klänning. Idag framhäver man könstillhörigheten även hos riktigt små barn. Lite äldre barn har ibland klätts i exakta kopior av vuxenkläder, medan man under andra perioder framhävt det specifika i barnkläderna och låtit dem se annorlunda ut. Kläder och mode är alltså mycket mer än vad man kan tro vid första anblicken.